Home > 중국어교실 > 일반중국어 > 중국어회화 
북쇼핑
해외 기업이름 요약  
정성태  Email [2013-02-26 16:23:42]   HIT : 739   
해외 기업이름 요약

 아수스

 华硕

 huá shuò

 IBM

 国际商用机器公司

 guó jì shāng yòng jī qì gōng sī

 노키아

 诺基亚

 nuò jī yà

 도시바

 东芝

 dōng zhī

 마이크로소프트

 微软公司

 wēi ruǎn gōng sī

 맥킨토시

 麦金塔

 mài jīn tǎ

 모토롤라

 磨托罗拉

 mó tuō luó lā

 삼성

 三星

 sān xīng

 샤프

 夏普

 xià pǔ

 소니

 索尼

 suǒ ní

 아마존

 亚马逊

 yà mǎ xūn

 에이서

 宏棋

 hóng qí

 이베이

 电子湾

 diàn zǐ wān

 인텔

 英特尔

 yīng tè'ěr

 차이나유니콤

 中国联通

 zhōng guó lián tōng

 차이나모바일

 中国移动通讯

 zhōng guó yí dòng tōn xùn

 지멘즈

 西门子

 xī mén zǐ

 캐논

 佳能

 jiā néng

 필립스

 飞利蒲

 fēi lì pǔ

 HP

 惠普

 huì pǔ

 

   120. [偶句成语] 万言万中,不如一默
   118. 컴퓨터관련 용어2