Home > ߱ > ߱ > ߱⵵ 
북쇼핑
2021.1.3 221ȣ     : Ʈ   ̸ 
Ҵ(ؿ ִ ٶ󺸰 ϼҼ)

Ҵ죬
ʥꡣ

Ҵ죬
学򤡣

Ҵ죬
实践爱

Ҵ죬
̭赐

Ҵ죬
满赐

Ҵ죬
ή状ܻԸͣ
Դ医复ڡ

稣圣٣ѷϴ们


Yuàn zài xīn de yì nián lǐ, 
gèng jiā yǎngwàng Shén. 

Yuàn zài xīn de yì nián lǐ, 
gèng shēn di xué xiàng Zhǔ de xīnzhì. 

Yuàn zài xīn de yì nián lǐ, 
gèng duō di shíjiàn Shén de ài. 

Yuàn zài xīn de yī nián lǐ, 
gèng gǎnjī Zhǔ suǒ cì de ēndiǎn. 

Yuàn zài xīn de yì nián lǐ, 
gèng mǎnzú yú Zhǔ suǒ cì de shēnghuó. 

Yuàn zài xīn de yì nián lǐ, 
shòu guānzhuàng bìngdú yìqíng zhī kǔ de quán shìjiè, 
dōu néng xiǎngshòu dào Zhǔ de yīzhì hé huīfù zhī ēn. 

Fèng Yēsū de shèng míng qíqiú, Āmen!ؿ 
ִ ٶ󺸰 ϼҼ

ؿ
ִ ư ϼҼ

ؿ
ִ õϰ ϼҼ

ؿ 
ִԲ Ǫ ϰ ϼҼ

ؿ 
ִԲ Ͻ 츮  ϰ ϼҼ

ؿ
ڷγ19 ް ִ  
ִ ġ ȸ ְ ϼҼ

̸ ⵵մϴ. Ƹ! ߿ | ߱ڷ
| Ȼ纣
:  
       μϱ   ̸Ϻ   
 
    谢赐给们ţ谢个(Ͽ ֽ 2 ؿ)
    们稣Խ( ׸ մϴ)